Imprimeix

El passat dimecres es va publicar al BOE el "Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19" que informa de l’adopció de mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del la COVID-19. En l’àmbit fiscal i mercantil destaquen les mesures relacionades amb l’Impost de Societats, l’ajornament en el pagament d’impostos i la formulació i aprovació dels comptes anuals.

 

Mesures relacionades amb l’Impost sobre Societats: 


Pel que fa a l’Ajornament d’impostos (acollits al procediment especial pel COVID-19) segons el "Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID- 19", una bona notícia: els ajornaments gaudiran de 4 mesos sense interessos, enlloc dels 3 mesos que preveia la norma fins ara. 

Finalment, pel que fa a la Formulació i aprovació dels Comptes Anuals es modifica el "Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19de la següent manera:


D’acord amb tot l’exposat, el calendari d’obligacions d’una societat mercantil que hagi tancat l’exercici a 31 de desembre de 2019 queda d’aquesta manera:


    Antes  Ahora 
  1.- Formulació de comptes   31/03/2020    31/08/2020 
  2.- Entrega de l'Informe d'Auditoria (*)   31/05/2020   30/09/2020
  3.- Aprovació dels comptes   30/06/2020   31/10/2020
  4.- Impost de Societats   25/07/2020  25/07/2020
  5.- Complementària a l'Impost de Sociedades     30/11/2020
(*) orientatiu

 

Francisco Hidalgo Martínez
Asesor fiscal
Procer, Assessoria Fiscal i Comptable, S.L.
També disponible:  Español