Ara que s'acosta l'anomenada "Nova Normalitat (2N)", superats els pitjors moments de les últimes setmanes, és moment ja de començar a plantejar quines actuacions són essencials per ajustar-nos a aquesta nova realitat.

Les epidèmies i pandèmies tenen el poder d'aturar els mercats i la societat, com ens ha demostrat la Covid-19. Desgraciadament no serà l'última vegada que succeeixi així que, si volem assegurar la continuïtat dels negocis, el "no preparar-se" suposa un risc que és millor no córrer.

En aquest escenari, les companyies certificadores han llançat una sèrie de productes enfocats a "certificar" les bones pràctiques per al compliment de requisits legals i de seguretat, com les condicions de seguretat i salut d'espais i treballadors, el marc legal referent a les mesures de desconfinament, o la gestió de riscos, que ens ajudaran a arribar més preparats a la propera crisi.

Aquestes iniciatives suposen eines de millora en reputació, així el valor afegit que s'obté pel reconeixement d'una entitat de certificació, incrementa la notorietat i la percepció de la nostra marca en el mercat.

 

 

Exemples diversos els trobem en certificadores com Aenor  (certificació en bones pràctiques Covid19), Bureau Veritas (certificació Clean Site orientada a hostaleria, restauració i comerç), CERNE (Certificació Covid Free), DQS (certificació Covid19 Free orientada a l'àmbit sanitari) o TUV Austria (certificació V-Safe per a oficines i indústries).

Cal tenir molt clar que totes aquestes certificacions són d'àmbit privat / local, sense reconeixement superior de les entitats de control nacionals (UNE) o internacionals (ISO).

Però de la mateixa forma que succeeix amb la marca Q de qualitat turística o amb la certificació GMP (Good Manufacturing Practices) per als fabricants de medicaments, milloren la reputació i incrementen la notorietat de les nostres empreses.

¿Que suposa la seva aplicació?

La majoria dels exemples citats es centren en una verificació dels controls i les bones pràctiques que han d'implantar les organitzacions per garantir la seguretat i assegurar el compliment del que estableix el marc legal.

 

 

Totes les propostes es basen en estàndards reconeguts internacionalment com són:

La creació de bones pràctiques per part de l'organització suposa desenvolupar controls i disposar de registres objectius en diverses àrees. A continuació, exposem els principals àmbits que refereixen aquestes certificacions:

 • Informació a clients i proveïdors
 • protocols higiènics
 • Compliment de requisits legals
 • Pla de comunicació intern i extern
 • Pla de formació a el personal
 • Gestió de riscos
 • Plans d'emergència, contingència i continuïtat
 • Protocol en desplaçaments
 • Controls d'accés a instal·lacions i vehicles
 • Ús adequat de EPI
 • Neteja i manteniment
 • Selecció i provisió de material de neteja i EPI
 • Procés de magatzem i manipulació
 • Senyalització

Aquests àmbits permeten abastar en la seva totalitat els requisits i necessitats que tenen les organitzacions per recuperar el seu nivell d'activitat d'acord amb la Nova Normalitat.

Procés d'implantació i certificació

El procés d'implantació i certificació vinculat a la Covid-19 és similar a qualsevol altre procés de certificació clàssic.

En primer lloc, l'organització haurà de decidir l'entitat de certificació amb què vol treballar, que serà la que defineixi els requisits a complir. Com s'ha indicat anteriorment, no s'auditarà contra un estàndard internacional, sinó contra unes normes locals desenvolupades per l'entitat escollida.

Escollida l'entitat, com coneixeran totes aquelles organitzacions que ja disposin d'alguna certificació prèvia, se segueixen dues fases: (1) implantació i (2) certificació

Procés d'implantació: les organitzacions hauran de fer una anàlisi inicial de recursos, per definir l'equip d'implantació, amb suport extern si ho consideren i procedir a les següents fases.

 1. Gap anàlisi
 2. Pla d'implantació
 3. Desenvolupament de documentació i controls
 4. Implantació de controls
 5. Formació a el personal
 6. Seguiment i registre de tot els descrit en la documentació de referència

Procés de certificació: tenint present les peculiaritats de l'entitat certificadora triada, consistirà en:

 1. Programació i planificació d'auditoria
 2. Realització d'auditoria documental i treball de camp
 3. Emissió d'informe
 4. Tancament de no conformitats
 5. Emissió de certificat

 

 

Valor afegit de la certificació

Encara que el valor afegit de cadascuna de les eines exposades anteriorment és inherent a la millora de la seguretat i processos de cada organització, els avantatges de la certificació resideixen en aspectes més relacionats amb el mercat i la imatge de la companyia.

El fet d'apostar per normes "no obligatòries" millorarà la notorietat i la reputació de la companyia, un factor diferenciador que pot generar un avantatge competitiu, i la faci més atractiva que els seus competidors.

Aquest reconeixement, en sectors com el petit comerç, la restauració o l'hostaleria, pot ser clau a l'hora de recuperar o captar nova clientela.

Es pressuposa que, arribats a la Nova Normalitat, els consumidors modificaran els seus hàbits de consum i que percebran la seguretat com un factor determinant en els processos de compra.

A més, disposar d'alguna d'aquestes certificacions, permet a l'empresa realitzar actuacions de difusió en les xarxes socials i / o en mitjans de comunicació especialitzat o locals, moltes vegades més efectives que les tradicionals campanyes de publicitat o màrqueting.

Finalment, en una economia globalitzada, estar certificat pot ser determinant per accedir a determinats sectors / mercats, afegint valor en les ràtios de puntuació que les grans empreses utilitzen en els seus processos d'avaluació de proveïdors.

 

Juanjo Alemany
Consultor, formador i auditor de seguretat i gestió
Soci fundador de TotalRisk

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31