El 22 de desembre passat, es va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic (PDU) del Parc de l’Alba, l’àrea empresarial del qual s’anomena Barcelona Synchrotron Park.

L’objectiu del PDU és oferir un nou marc normatiu modern, especialment adaptat a la ubicació d’empreses innovadores i centres de recerca a tocar del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, dins el territori del Vallès, i a la creació d’un nou espai de ciutat cohesionat amb l’existent: un parc per viure i treballar. Tot això, recuperant, preservant i potenciant alhora els espais naturals situats dins el seu àmbit, amb una aposta per la sostenibilitat: grans zones verdes, connectors biològics, recuperació de sòls i millora de la mobilitat.

El Parc de l'Alba és un parc públic de 408 hectàrees —un consorci entre el govern català i l’ajuntament de  Cerdanyola— amb 3 zones per a 3 missions:

  • Acollir empreses innovadores al voltant del sincrotró ALBA, dins la seva zona empresarial, el Barcelona Synchrotron Park (1,39 milions de m2 de sostre).
  • Crear un nou barri residencial (5.377 habitatges, el 47 % dels quals de protecció oficial).
  • Protegir la biodiversitat a les zones verdes, la meitat (el 51,8 %) de les 408 hectàrees.

 

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31